Për shtetasit shqiptarë

Pantheon Group ofron asistencë juridike në shtetin italian për ndjekjen e proceseve gjyqësore: penale, civile dhe administrative. Ky shërbim mundësohet në bashkëpunim me studiot ligjore të mëposhtme:

  • STUDIO LIGJORE ORSINI
  • STUDIO LIGJORE MAGARACI