Hapja e llogarise bankare dhe pajisja me lejen e qendrimit

Cdo shoqëri duhet të hapë llogarinë rrjedhëse pranë 1 ose disa bankave. Ne ju pajisim me informacionin e duhur mbi avantazhet dhe disavantazhet lidhur me komisionet reciproke dhe mënyrën e operimit, duke asistuar në hapjen e llogarive pranë bankës respektive.