Bizneset shqiptare

Pantheon group ofron për të gjitha bizneset shqiptare, konform ligjit nr 10237, datë 18.02.2010 “Siguria e shendetit ne pune”:

  • Analizën e vlerësimit të riskut
  • Trajnimin dhe certifikimin e punonjësve në varësi të pozicionit të punës dhe profilit të caktuar.

Ky shërbim ofrohet në bashkëpunim me shoqerinë APPLIKA.