Asistence ne proceset administrative & operative

Pantheon Group nëpërmjet bashkëpunëtorëve të saj ju ofron:

  • Përfaqësim ligjor në konfliktet me organet adminsistrative shtetërore
  • Ankim të akteve administrative indidviduale
  • Asistencë në komunikim me organet e administratës shtetërore
  • Asistencë në lidhjen e kontratave me organet shtetërore

Nga pikëpamja operative ne ju ofrojmë:

  • Hartimin dhe zhvillimin e planeve te biznesit
  • Studimin, kerkimin e tregjeve për produkte dhe shërbime
  • Informacion mbi produktin dhe kërkesa e tregut në Shqipëri dhe Kosovë
  • Identifikimin e konkurenteve
  • Asistencë dhe përpilim të dokumentaicionit për pjesëmarrje në tendera